logo_um2023_svart_negativ534.png
 
 
 

DIMNA IL   "Nær havet – nær verda.”

Opner for utvida deltaking der det er plass

20220201_201143.jpg

Etter at regjeringa tirsdag kveld opna opp sine smitterverntiltak har vi etter samtalar med NFIF kome fram til følgjande (sitat NFIF sinen nettsider):

Det åpnes opp for at deltakere som tidligere ikke var kvalifisert som en følge av at mesterskapet var definert som et toppidrettsarrangement kan melde seg på dersom det er plass i forhold til oppsatte tidsskjema, eller der en slik utvidelse kun fører til minimale endringer.

Disse må ta kontakt med Arve Hatløy i arrangørklubben Dimna IL  mail innen onsdag 2. februar klokken 15:00. Det understrekes at man ikke er garantert deltakelse, men at det vil bli tatt en vurdering ved fristens utløp.

Akkreditering av trenere

Påmelding/akkreditering av trenere må skje via epost til:

nm@dimna.no

Send oss namn og telefonnummer på den som skal ha akkreditering.

Ein kan melde på trenere i hht. NM reglementet punkt 21.9. Men på grunn av gjeldande smittevernregler der ein må begrense antall personer på arrangementet vil det ikkje bli høve til å kjøpe ekstra adgangskort/akkrediteringer. Derfor gjelder desse reglene:

"Hvert lag har rett til adgangskort til en trener og en leder. Er det påmeldt utøvere av begge kjønn, har laget rett til ytterligere adgangskort til en trener eller en leder. Dette skal dekke de første 5 utøvere. For hver ytterligere påbegynte 5 påmeldte utøvere, har laget rett til ytterligere adgangskort til en trener eller en leder."

NYTT: KvalifiseringskrAV og påmelding på 60 m og 60 m hk

For utøvere som ikke er kvalifisert for mesterskapet i forhold til tidlegare definerte kriterier, men som har oppnådd resultater på 60 meter eller 60 meter hekk i inneværende innendørssesong gjelder følgende kvalifiseringskrav:

  • 60 meter MS: 7.25.
  • 60 meter KS: 8.15.
  • 60 meter hekk MS: 9.10.
  • 60 meter hekk KS: 9.40.

Utøvere som kun er kvalifisert gjennom disse kravene kan ikke delta i andre øvelser.

Utøvere som har oppnådd disse kravene kan melde seg på til ordinær startkontingent, selv om påmeldingsfristen er gått ut, ved å sende mail til arrangøren ved Arve Hatløy. Mail: hatloy@hotmail.com. Oppgi navn, øvelse og resultat, vedlagt kopi eller link til resultatliste, senest søndag 30. januar klokken 20:00.

Påmelding

All påmelding må skje via Min Idrett/Sportsadmin.

Startkontingenten må vere betalt før uthenting av startnummer. Startkontingenten skal betalast til konto: 39105150486

Startkontingent enkeltøving:  kr. 275,-
Startkontingent stafett:  kr. 750,-

Stafettlag i NM

NFIF har fått spørsmål om utøvarar som ikkje har toppidrettsstatus kan delta på stafettlag i NM. 
NFIF har vurdert dette og konkludert med:
 
"Det kan delta inntil to utøvere som ikke har toppidrettsstatus på et stafettlag. Disse utøverne kan ikke delta i individuelle øvelser under mesterskapet."

Kvalifiseringskrav nm hopp u/t

For dei som ikkje er kvalifisert for deltaking i meisterskapet under dei generelle toppidrettsbestemmelsane, men som ønsker å delta i NM hopp uten tilløp så gjelder følgjande kvalifiseringskrav:

Kvinner junior:   1.30/2.50.
Kvinner senior:  1.35/2.60.
Menn junior:      1.50/2.95.
Menn senior:     1.60/3.15.

Kravet må vere oppnådd i 2019 eller seinare.
Utøvere som kun er kvalifisert gjennom desse krava kan ikkje delta i andre øvingar.

  
                 
 
 
INNANDØRS MEISTERSKAP I Ungdomsmeisterskap 2023, ULSTEINVIK
DESIGN & CMS LØYSING: OSBERGET AS