logo_um2023_svart_negativ534.png
 
 
 

DIMNA IL   "Nær havet – nær verda.”

KONTAKTINFO UM 2019

EPOST:  um@dimna.no

HOVUDKOMITE:

Leiar hovudkomite Trond Berg 91698807 trond.oscar.berg@outlook.com
Stemneleiar Arve Hatløy 41476148 hatloy@hotmail.com
Funksjonærar Kathrin Rise 90880048 kathrin.rise@hotmail.com
Overnatting Britt Janne Stokkevåg 92293662 brittstokk@gmail.com
Transport Oddbjørn Dimmen   oddbjorn.dimmen@rolls-royce.com
Parkering Vakthold Runar Toftesund   runar.toftesund@ulstein.com
Kiosk Gudbjørg Thordardottir   gudbjorg.thordardottir@rolls-royce.com
       

BillettAr til NM

nm_2017_-_logo_-_farge.png

Du kan no kjøpe billettar til NM i Ulsteinhallen 4. og 5. februar.

Klikk her eller på NM logoen så kjem du til sida for bestilling av billett

Billettar
Det vert lagt opp til tre tribunefelt i Ulsteinhallen desse dagene.
Felt A er oppe, nærast speakerbuda
Felt B er oppe, nærast Ulsmohallen
Felt C er nede, nærast speakerbuda

Billetten gjeld ditt felt heile dagen.

Du kan kjøpe billettar på nettsida (sjå over, klikk på klokkeslettet), i Servicetorget ved Ulstein rådhus (tlf 70 01 75 00, mån-fre 08-16) og i Kinokiosken (ope 45 min før kvart arrangement). Forhandssal av billettar skjer i ei avgrensa periode (til og med 02.02.16). Det vert sal av restbillettar i døra i Ulsteinhallen.

Billettpris
Vaksne  kr 100,-
Born      kr  20,-

Minner om påmeldingsfristen til nm

MInner om påmeldingsfristen til NM som går ut 25.01.17 kl 23.59.

Har du planer om å delta så må du huske å melde deg på innan fristen.

Akkreditering av trenarar og leiarar

Minner om at leiarar og trenarar som vil ha akkreditering må melde seg på innan påmeldingsfristen til stemnet. Påmelding kan sendast til vår e-post:  pamelding@dimna.no

Ekstra akkreditering kan du kjøpe for kr. 100,- pr stk.

Her er utdrag frå NM reglementet som viser kva tal på adgangskort/akkrediteringer kvart lag har rett til:

Ledere og trenere skal påmeldes samtidig med utøverne dersom man vil kreve adgangskort og informasjon til disse. Påmelding av disse skjer med e-post til arrangøren. Arrangøren kan begrense antallet etter følgende regler: Et hvert lag har rett til en trener og en leder dersom utøvere er påmeldt. Er det påmeldt utøvere av begge kjønn, har man rett til ytterligere en trener eller leder. Dette skal dekke de første 5 utøvere. For hver påbegynte 5 påmeldte utøvere, har man rett til ytterligere en trener eller leder. Utover dette har foreningen rett til adgangskort til halv pris av inngangspris på anvist plass, dog ikke flere kort enn det antall som tildeles av forannevnte type. Også disse må være påmeldt samtidig med utøverne. Påmelding er bindende og kortene må betales samtidig med startkontingenten dersom innbydelsen inneholder den aktuelle pris. Trenere/ledere lagene ønsker fri adgang for skal påmeldes med navn. For den andre kategorien adgangskort kreves kun oppgitt antall kort som ønskes

  
                 
 
 
INNANDØRS MEISTERSKAP I Ungdomsmeisterskap 2023, ULSTEINVIK
DESIGN & CMS LØYSING: OSBERGET AS